Άντρες ψάχνουν άντρες - Αντρικά παιχνίδια - Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπουΑπαγορεύεται η είσοδος σε άτομα κάτω των 18 ετών.
Η σελίδα που επισκέπτεστε έχει περιεχόμενο μόνο για ενήλικες. Εαν είστε άνω των 18 ετών πατήστε "Είσοδος" για να εισέλθετε στον ιστότοπό μας, διαφορετικά πατήστε "Έξοδος".
ΕίσοδοςΈξοδος

Gay
γνωριμίες
gaygnorimies.com
Φωτοαγγελίες
Άντρες - Crossdressers - Transexuals

GayGnorimies.com

Όροι & προϋποθέσεις:

1. Απαγορεύεται ρητά η χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου (ιστότοπος) σε άτομα κάτω των 18 ετών.

2. Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του ιστότοπου GayGnorimies.com. Η χρήση του ιστότοπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της.

3. Ο ιστότοπος GayGnorimies.com καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, η GayGnorimies.com, δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της GayGnorimies.com για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη του ιστότοπου με αφορμή τη χρήση αυτού. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε περιεχομένων πληροφοριών.

4. Μέσω του ιστότοπου GayGnorimies.com, δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η GayGnorimies.com δεν εγγυάται την διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η GayGnorimies.com παρέχει την δυνατότητα διόδευσης μέσω των άνω ειδικών συνδέσμων με άλλους διαδικτυακούς τόπους αποκλειστικά και μόνο ως ευκολία στους χρήστες του ιστότοπού της, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε ειδικού συνδέσμου δεν υπονοεί επικύρωση από την GayGnorimies.com του τρίτου ή του διαδικτυακού τόπου του τρίτου. Η χρήση τέτοιων συνδέσεων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η GayGnorimies.com δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των διαδικτυακών τόπων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των περιεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Η GayGnorimies.com έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να διακόπτει τους ειδικούς συνδέσμους με οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς τόπους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.

5. Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου (πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, λογότυπο κλπ), αποτελεί ιδιοκτησία της GayGnorimies.com ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή η με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσo για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της GayGnorimies.com ή του εκάστοτε δικαιούχου.

6. Το διαδίκτυο δεν αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η GayGnorimies.com χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ιστότοπου θα είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/ αντιγραφή/ φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

7. Οι χρήστες του παρόντος ιστότοπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και τη διάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του παρόντος ιστότοπου για οποιοδήποτε μη νόμιμο σκοπό περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε : δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου, πειρατικού περιεχομένου, αρχείων προερχομένων από κλοπή, αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, υβριστικού περιεχομένου, ή ρατσιστικού περιεχομένου. Αποκλειστικός κριτής του αν και κατά πόσο οι χρήστες συμμορφώνονται με τα ανωτέρω είναι η GayGnorimies.com που έχει το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση δημοσιεύσεις των χρηστών του παρόντος ιστότοπου . Οι χρήστες του παρόντος ιστότοπου, σε κάθε περίπτωση, ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της GayGnorimies.com αναγόμενη σε κακή, αθέμιτη ή παράνομη χρήση του ιστότοπου. Σε περίπτωση που η GayGnorimies.com εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την GayGnorimies.com εκ του λόγου αυτού.

8. Η GayGnorimies.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο του ιστότοπου με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, ενώ οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση του ιστότοπου θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

9. Με τους παρόντες όρους συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του παρόντος ιστότοπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον παρόν ιστότοπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

10. Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι η πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η μη ενάσκηση ή μη επιβολή εκ μέρους της GayGnorimies.com οποιουδήποτε δικαιώματός της ή όρου από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν παραίτησή της από το συγκεκριμένο δικαίωμα ή όρο. Για τυχόν αναφυόμενες διαφορές με αφορμή την παρούσα σύμβαση, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

11. Κείμενα, άρθρα, γραφικά και φωτογραφίες που προέρχονται από τρίτες πηγές, ενδεχομένως να υπόκεινται σε όρους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, που όμως δε μεταβιβάζονται από το site GayGnorimies.com και που πάντα τα συνοδεύει με τον ανάλογογο σύνδεσμο - link επιστροφής.


Προστασία ιδιωτικού απορρήτου:

Η GayGnorimies.com λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Οι νόμοι αυτοί έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των ατόμων προστατεύονται. Η GayGnorimies.com εξασφαλίζει ότι η τιμή και η ιδιωτική ζωή των χρηστών της και αυτή της οικογενείας τους διατηρείται και δεν θίγεται.

Πιο συγκεκριμένα, ευαίσθητα στοιχεία και πληροφορίες που καταχωρούνται από τους χρήστες της GayGnorimies.com όπως emails, ονόματα, κωδικοί, IP διευθύνσεις κτλ. δεν γνωστοποιούνται σε κανένα τρίτο για οποιοδήποτε λόγο (εκτός αν αυτό επιτάσσεται από τους υφιστάμενους νόμους ή η γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών γίνεται από τον χρήστη του παρόντος ιστότοπου εν γνώση του και για το σκοπό αυτό).

Η GayGnorimies.com δεν διατηρεί κανενός είδους στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των χρηστών της.

Επιπλέον, η GayGnorimies.com συμβάλει στην ενδυνάμωση των διαπροσωπικών σχέσεων μέσω της δωρεάν, απλής και γρήγορης καταχώρησης και προβολής αγγελιών. Απαιτεί μόνο το Email των χρηστών της ως υποχρεωτικό προσωπικό στοιχείο για την υποβολή αγγελίων και την απάντηση στις αγγελίες.

Σε περίπτωση προβολής διαφημίσεων από τρίτα μέρη στον ιστοτόπο της GayGnorimies.com, τα τρίτα μέρη μπορούν να τοποθετήσουν και να διαβάσουν cookies στο πρόγραμμα περιήγησης των χρηστών μας ή να χρησιμοποιήσουν ιστοφάρους για τη συλλογή πληροφοριών ως αποτέλεσμα της προβολής των διαφημίσεων.


FRIENDLY SITES: | XXX Album | Wank TV |